Sociaal netwerken op datingaxa.nl


Om gebruik te maken van Datingaxa moet u tenminste 18 jaar zijn. Het lidmaatschap van Datingaxa is persoonlijk en niet overdraagbaar. Datingaxa.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren. U zult Datingaxa.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die
in strijd zijn met algemeen geldende normen.